120690667_1_644x461_otboynyy-molotok-mo-2-proizvodstva-temz-tomsk-zaporozhe

Технічні характеристики